วัฒนธรรมของเราเน้นการทำงานเป็นทีม เปิดกว้างและเคารพซึ่งกันและกัน
เราเห็นคุณค่าของพนักงานที่มีประสบการณ์หลากหลายมุมมอง และรู้ว่า
เขาเหล่านั้นทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น และแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

บริษัท เฟล็กโซพริ๊นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีรับสมัครผ่านทางเวปไชต์
สามารถดูตำแหน่งงานว่างได้ และแนบประวัติผ่านทางช่องทางออนไลน์

Career Purchasing Staff
Position 1
Employee condition Full-Time/Regular
Working hrs. MON - SAT, 08:00 - 17:00 hrs
Salary Negotiable
Work Location Sinsakorn Printing City Industrial estate, Samutsakorn, Thailand.
Job description
 • Assist Purchasing manager for documentary along sourcing process, supplier selection, finalize commercial agreement with supplier and manage supplier performance under responsible area, in order to get the best value for money for the operating unit.
 • To liaise with, and support, the HO Purchasing Manager in ensuring 'Best Procurement Practices', and controls, are implemented, maintained, and improved on.
 • Carry out full supplier assessment, reviewing, proposing improvement programs, and maintain good supply chain relationships with critical / preferred suppliers.
 • Support and work with other function to deliver the cost saving initiative.
 • Provide timely and accurate purchasing management information, trends and costs, enabling effective review and identify the required action.
 • To ensure the operating unit safety and procedure are aware and followed by suppliers.
 • Other duties as assigned.
Qualification
 • Gender : Female
 • Age : 23 years old up
 • Education : Higher Vocational, Bachelor's degree in any field
 • Experience : Minimum 1 years' experience in purchasing of packaging and plant equipments
Other require
 • Strong interpersonal skills •Fluents in MS office
 • Good command of English will be advantage
 • Strong negotiation and communication skills
 • Able to work independently
Benefit allowance Basic company allowance
 
   
Career Administrator Staff
Position 1
Employee condition Full-Time/Regular
Working hrs. MON - SAT, 08:00 - 17:00 hrs
Salary Negotiable
Work Location Sinsakorn Printing City Industrial estate, Samutsakorn, Thailand.
Job description
 • Issue employment letters for employees
 • Collect medical claim requests and prepare a monthly claim report
 • Prepare monthly social security reporting new comers and leavers
 • Work with insurance broker to ensure the employees will receive insurance benefits in the timely manner
 • File personal income withholding taxes to the Revenue Department
 • Summarize overtime collected from various LOBs and submit to Payroll to further process OT payments
 • Inform Asset Management Company of new and resigned provident fund members and provide advice to leaving employees of maintaining
 • Process HR related invoices to ensure timely payments
 • Monitor and manage exit clearance process with leaving employees
 • Manage employee's personnel files and ensure proper control process is in place and enforced
 • Understood in ISO & GMP procedure, ducuments related.
Qualification
 • Gender : Female
 • Age : 23 years old up
 • Education : Higher Vocational, Bachelor's degree in any field
 • Experience : Minimum 1 years' experience.
Other require
 • A bit strong interpersonal skills
 • Fluents in MS office
 • Good command of English will be advantage
 • Able to work independently
Benefit allowance Basic company allowance
 
   
Career Quality Control Staff
Position 3
Employee condition Full-Time/Regular
Working hrs. MON - SAT, 08:00 - 17:00 hrs
Salary Basic
Work Location Sinsakorn Printing City Industrial estate, Samutsakorn, Thailand.
Job description
 • Incoming inspection process control, including yearly supplier audit.
 • In-proce• ss and final inspection process control
 • Making parameter process standard (SSP, SOP)
 • NCR process control, (Claim supplier, Customer complaint feedback)
 • Other duties as assigned.
Qualification
 • Gender : Male / Female
 • Age : 21 years old up
 • Education : Middle or High Scool, Vocational, Higher Vocational
 • Experience : Minimum 1 years' experience in purchasing of packaging and plant equipments
Other require
 • Able to work OT and night shift
 • No color blind person
 • Able to work under pressure
Benefit allowance Basic company allowance, Foods, night shift allowance
 
   
Personal Information
Name-Surname
Gender Male Female
Date of Birth
Current Address
Phone
Mobile Phone
E-mail Address
Desired Position
Expected Salary
   
Education Background
  Institute Major Field GPA Period
High School
Diploma
Bachelor Degree
Master Degree
 
Working Experience
Company Position Monthly Income Period Cause of Resigned
 
Training Record        Attach Resume  
Cause Trainer/Speaker Duration