บริษัท เฟล็กโซพริ๊นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขที่ 30/52 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (66)34 452 357-8
โทรสาร : (66)34 452 356  
อีเมล์ :
sales@flexoprint.co.th

ติดต่อสอบถาม
* Required information
ชื่อ-สกุล *
คำนำหน้า* นาย นาง นางสาว.
บริษัท*
ที่อยู่
อีเมล์*
โทรศัพท์
ข้อความ